Γιατί να επιλέξετε έναν Freelancer

Στην εποχή μας, η κατασκευή και η προώθηση ιστοσελίδων, είναι μια υπηρεσία την οποία προσφέρουν χιλιάδες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Εκτός από τις επιχειρήσεις, των οποίων η παρουσία στο διαδίκτυο κρίνεται πλέον επιβεβλημένη, την προβολή τους στο διαδίκτυο επιζητούν πλέον και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών, καλλιτεχνών, οργανισμών, κτλ, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Η ανάθεση της κατασκευής μιας ιστοσελίδας είναι καλό να απασχολεί πλέον σοβαρά τον ενδιαφερόμενο, αφού όμως πρώτα αναλογιστεί:

1) τον σκοπό που θα εξυπηρετεί αυτή

2) ποιος ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος

3) πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να ξοδέψει.

Υπάρχουν ιστοσελίδες όπως τα e-shop ή κάποιες στις οποίες χρειάζεται να ενσωματωθούν εξιδεικευμένες εφαρμογές και είτε δεν μπορούν να υλοποιηθούν εξολοκλήρου από 1 άτομο ή απαιτούν διαρκή διαχείριση και παρακολούθηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ανάθεση τέτοιων έργων σε κάποια εταιρεία δείχνει να είναι μονόδρομος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που και η κατασκευή αλλά και η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί να ανατεθεί σε 1 άτομο, στην προκειμένη περίπτωση κάποιον Freelancer, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να εκπαιδεύσει τον πελάτη να την διαχειρίζεται μόνος του. Μερικά από τα οφέλη μίας συνεργασίας με έναν Freelancer, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

# Χαμηλό κόστος υλοποίησης

Ο Freelancer είναι ένας επαγγελματίας που δουλεύει κατά κύριο λόγο μόνος του, έχει ελάχιστα έως μηδαμινά λειτουργικά έξοδα (αν εργάζεται από το σπίτι του πχ.) με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να χρεώνει τις υπηρεσίες του αρκετά πιο χαμηλά από μία εταιρεία.

# Άμεση επικοινωνία

Είναι γνωστό, πως όσο λιγότερα άτομα εμπλέκονται στην υλοποίηση ενός έργου, τόσο πιο εύκολη και άμεση είναι η επικοινωνία μεταξύ τους. Στην συνεργασία με έναν Freelancer η επικοινωνία είναι άμεση, αφού δεν υπάρχουν ενδιάμεσα πρόσωπα και ουσιαστικά ο πελάτης επικοινωνεί κατευθείαν με τον άνθρωπο που υλοποιεί το έργο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης και διαφόρων ειδών προβλήματα να λύνονται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

# Επαγγελματικό αποτέλεσμα

Πολλών ειδών ιστοσελίδες που έχουν κατασκευαστεί από Freelancers, δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα ή πολλές φορές είναι και καλύτερες, από άλλες αντίστοιχες που έχουν κατασκευαστεί από μία εταιρεία. Μπορεί να επικρατεί η άποψη, ότι μία μεγάλη εταιρεία προσφέρει πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα, ας μην ξεχνάμε όμως, ότι κι εκεί, κάποιος προγραμματιστής θα αναλάβει να φέρει εις πέρας το έργο και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ποιου από των δύο οι δεξιότητες είναι σε υψηλότερο επίπεδο.

# Ταχύτητα παράδοσης

Ένας Freelancer συνήθως δουλεύει 1 ή το πολύ 2 project ταυτόχρονα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι περισσότερο επικεντρωμένος στην κάθε ιστοσελίδα που υλοποιεί. Έτσι τα έργα παραδίδονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με μια ομάδα ατόμων σε μία εταιρεία, που τις περισσότερες φορές δουλεύουν πολλά projects ταυτόχρονα και χρειάζεται να ξοδέψουν χρόνο σε ανταλλαγές ιδεών, συνεδρίες, χάραξη στρατηγικής κτλ. Επιπλέον, το ωράριο ενός freelancer είναι ευέλικτο, ο ίδιος ορίζει ποιες και πόσες ώρες θα εργαστεί, με ότι συνεπάγεται αυτό.

Καταλήγοντας, η απόφαση πρόσληψης ενός Freelancer ή η ανάθεση του έργου σε μια εταιρεία, βασίζεται κυρίως στον στόχο που έχει θέσει ο κάθε επαγγελματίας. Αν σας προβληματίζει έντονα το οικονομικό σκέλος της υλοποίησης μιας ιστοσελίδας, τότε ίσως, η συνεργασία με έναν Freelancer μπορεί να σας αφήσει πολύ ικανοποιημένους με το τελικό αποτέλεσμα.