Συγγραφή κειμένων & άρθρων για ιστοσελίδες

Το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας είναι εξόχως σημαντικό, από τη στιγμή που επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 
Μία από τις καλύτερες στρατηγικές marketing είναι η συγγραφή κειμένων και άρθρων, που βοηθούν πολύ στην προσέλκυση νέων επισκεπτών. 
Για να γίνει πιο αποδοτικό το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας, είναι απαραίτητο να εναρμονίζεται με κάποια κριτήρια που αφορούν την δομή, το μέγεθος των παραγράφων, τη χρησιμοποίηση συνδέσμων κτλ.

content writing

1. SEO κείμενα για ιστοσελίδες

Τα κείμενα μίας ιστοσελίδας, είτε αυτά αφορούν απλούς τίτλους, είτε παραγράφους και άρθρα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάταξη των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης.

Αν έχετε μία ιστοσελίδα και θέλετε να βελτιστοποιήσετε τα κείμενα της, προκειμένου να πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μπορώ να επιμεληθώ του περιεχομένου της.

  1. Να τονίσω λέξεις και φράσεις σε στρατηγικά σημεία της ιστοσελίδας και όπου κρίνεται απαραίτητο.
  2. να προσθέσω κείμενα, να διαμορφώσω και να εμπλουτίσω τα ήδη υπάρχοντα. 
  3. Να δημιουργήσω καινούριες σελίδες περιεχομένου (πχ εταιρικό προφίλ, ιστορικό, υπηρεσίες, κ.α.)

2. Συγγραφή άρθρων - εταιρικό blog

Η δημιουργία άρθρων σε μία εταιρική ιστοσελίδα, βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης, προσελκύει νέους επισκέπτες και βοηθάει σε μεγάλο βαθμό να ανέβει σημαντικά στην κατάταξη των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Επιπλέον, η δημιουργία άρθρων σε τακτική βάση, βοηθάει την ιστοσελίδα να διατηρήσει τη θέση της, αλλά και να ανέβει ακόμη ψηλότερα, αφού ο εμπλουτισμός της με νέο περιεχόμενο, είναι ένα κριτήριο που λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από τα “robots” που “διαβάζουν” τα sites.

Αν σας ενδιαφέρει η δημιουργία SEO άρθρων για την ιστοσελίδα σας, μπορώ να αναλάβω τη συγγραφή τους, ακολουθώντας τα παρακάτω κριτήρια: 

  1. Μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού
  2.  Πρωτότυπο και ελκυστικό κείμενο 500 λέξεων τουλάχιστον στα ελληνικά ή και στα αγγλικά (100% αυθεντικό περιεχόμενο)
  3. Call to action κουμπιά μέσα στο κείμενο
  4. Ενσωμάτωση λέξεων και φράσεων κλειδιών (Βελτιστοποίηση SEO)
blogging

3. Μεταφράσεις κειμένων (Ελληνικά - Αγγλικά)

Πολλοί τύποι ιστοσελίδων απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό εκτός Ελλάδος και για λόγους χρηστικότητας κρίνεται απαραίτητη η μετάφραση τους τουλάχιστον στα αγγλικά, που είναι και η διεθνώς αναγνωρισμένη γλώσσα.

Μπορώ να αναλάβω την μετάφραση ολόκληρης της ιστοσελίδας ή μεμονωμένων κειμένων από τα ελληνικά στα αγγλικά και ανάποδα.

  1. Μετάφραση ολόκληρων άρθρων ή κειμένων
  2. Μετάφραση όλων των στοιχείων της ιστοσελίδας (Τίτλοι μενού, φόρμες επικοινωνίας, links, κτλ.)
  3. Γλωσσική επιμέλεια, ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος από πτυχιούχο ιστορικού, κάτοχο πτυχίου λογοτεχνικής μετάφρασης και επιμέλειας κειμένων και proficiency στην αγγλική γλώσσα.