Μετάφραση Ιστοσελίδας

Η μετάφραση ιστοσελίδας είναι μία εξειδικευμένη εργασία και εκτός από την καλή γνώση των των γλωσσών που θα χρειαστούν, απαιτούνται και γνώσεις web design. Για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα και να είναι η ιστοσελίδα πλήρως λειτουργική, δεν αρκεί να μεταφραστούν μόνο τα κείμενα, αλλά όλα τα επιμέρους στοιχεία της.

Σε μία ιστοσελίδα χρειάζεται να μεταφραστούν:

 1. Κείμενα
 2. Τίτλοι σελίδων
 3. Περιγραφές προϊόντων
 4. Φόρμες
 5. Μενού 
 6. Μηνύματα συστήματος
 7. Alt text σε φωτογραφίες ή άλλα αντικείμενα

Μαζί με εξειδικευμένο συνεργάτη μου, κάτοχο διπλώματος Cambridge Proficiency και ειδίκευση στην λογοτεχνική επιμέλεια και μετάφραση κειμένων, αναλαμβάνουμε την μετάφραση και την δημιουργία των κειμένων της ιστοσελίδας σας από Ελληνικά σε Αγγλικά και αντίστροφα. 

Παρέχουμε:

 • Μετάφραση ολόκληρων ιστοσελίδων
 • Μετάφραση μεμονωμένων σελίδων
 • Μεταφράσεις άρθρων
 • Επιμέλεια – διόρθωση κειμένων

Εξασφαλίζουμε:

 • 100% ποιοτική μετάφραση, χωρίς της χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων.
 • Επιμέλεια κειμένου με σκοπό την ακριβή απόδοση των νοημάτων, της ορολογίας και την παρουσίαση των προϊόντων.
 • Αξιόπιστη μετάφραση όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, προσαρμοσμένη στους γλωσσικούς και πολιτισμικούς κανόνες του κοινού στο οποίο απευθύνεται.

Θέλετε να μεταφράσετε ολόκληρη την ιστοσελίδα σας ή κάποια μεμονωμένα κείμενα;

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κόστος και το χρόνο υλοποίησης, είμαι στη διάθεση σας