Κατασκευή Ιστοσελίδας WordPress – Μέρος 1ο ( Επιλογή domain name & web hosting )

Βασική προϋπόθεση για να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε τύπο ιστοσελίδας, είναι η αγορά ενός domain name & web hosting. Στο παρόν video θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά των πακέτων φιλοξενίας που προσφέρουν μερικές από τις εταιρίες του χώρου και θα δούμε τη διαδικασία κατοχύρωσης ενός domain name.